Voor ondernemers

SB Advocaten staat u bij van uw ondernemingsrechtelijke start tot finish

Start

U bent in dienst bij een werkgever. U krijgt een goed idee en u verwacht dat daar wel markt voor zal zijn. U besluit om een eigen onderneming te starten. Wat nu? Waar moet u op letten?

U krijgt met diverse juridische zaken en vragen te maken:

Kunt u zomaar ontslag nemen en een eigen onderneming starten met uw idee? Is het idee wel uw eigendom of is het van de werkgever? Hoe zit het met opzegtermijnen? Heeft u een concurrentiebeding? Heeft u nog andere juridische verplichtingen als u start als ondernemer? Moet u al contracten maken en welke? Start u als eenmanszaak of in een andere vorm?

SB Advocaten: het is verstandig om meteen bij aanvang van uw onderneming de zaken goed aan te pakken. Wij hebben de kennis en ervaring om u door deze eerste vaak lastige periode bij de opstart van de onderneming heen te loodsen. We beschikken niet alleen over de benodigde juridische kennis, maar ook over eigen ervaring. We zijn namelijk zelf in het verleden ook een onderneming (advocatenkantoor) gestart. Daarnaast zijn we gewend samen te werken met andere adviseurs, zoals accountants, belastingadviseurs en notarissen, die voor u in deze opstartfase ook van belang zijn.

U wilt gaan samenwerken

Uw onderneming loopt goed. U overweegt te gaan samenwerken met een andere ondernemer die goed bij u en uw onderneming lijkt te passen. Alweer komen diverse juridische vragen op u af:

In welke vorm moet u de samenwerking gieten? Kiest u voor een VOF, een B.V., of voor een andere ondernemingsvorm? Wat zijn de gevolgen van de ene of de andere keuze? Hoe regelt u uw onderlinge samenwerking? Wie doet wat? Hoe verdeelt u de inkomsten?

SB Advocaten: ook in deze fase van uw ondernemersbestaan kunnen wij u adviseren, bijvoorbeeld over de meest passende ondernemingsvorm voor de samenwerking. We kennen door ervaring de praktijk van de verschillende samenwerkingsvormen en weten waarop u vooral moeten letten. Zeker wanneer het niet helemaal loopt zoals u had gehoopt is dat erg belangrijk. Een goed contract met heldere afspraken kan veel problemen voorkomen.

Gaat u personeel aannemen?

De samenwerking loopt goed, er is werk in overvloed en uw wilt uitbreiden. Hoe doet u dat? Neemt u personeel in dienst, gaat u met zzp’ers in zee of is het toch beter om voor een ander vorm te kiezen? Waar moet u op letten?

SB Advocaten: wij denken graag met u mee over de keuzes die u hierbij kunt maken. We kunnen aangeven wat in uw situatie verstandig is en wat de juridische gevolgen zijn van uw keuzes. De benodigde overeenkomsten stellen we graag voor u op.

Overweegt u te fuseren of een overname te doen?

Het gaat steeds beter en u wilt verder uitbreiden. Er doet zich een mooie kans voor als u hoort dat een andere ondernemer zijn bedrijf te koop wil aanbieden. Hoe pakt u dat aan? Kiest u voor een activa/passiva transactie of neemt u aandelen over? Zijn er nog andere mogelijkheden? Welke voorbereidingen moet u treffen? Waarop moet u letten bij de onderhandelingen over de aankoop? Welke risico’s zijn er en hoe kunnen die zoveel mogelijk worden vermeden?

SB Advocaten: wij hebben veel ervaring op het gebied van bedrijfsovernames, zowel aan de kopende als aan de verkopende kant en zowel met activa/passiva- als met aandelentransacties. Wij kunnen u dan ook deskundig begeleiden in het hele aankoop/verkoopproces. Onze ervaring leert dat het beter is om in een zo vroeg mogelijk stadium als advocaat betrokken te zijn, zodat bij de onderhandelingen – waarbij de prijs vaak de hoofdrol speelt – met alle risico’s en juridische mogelijkheden rekening kan worden gehouden. U komt dan niet later in het proces voor vervelende verrassingen te staan. De koopovereenkomst en overige overeenkomsten kunnen wij voor u opstellen of beoordelen.

Wanneer is het verstandig om te herstructureren?

Uw onderneming groeit door. U neemt meerdere bedrijven over. Uw activiteiten breiden uit. Hoe kunnen uw verschillende activiteiten en ondernemingen het best georganiseerd worden? Hoe zorgt u ervoor dat risico’s van uw ene onderneming geen risico’s worden voor uw andere ondernemingen. Past de structuur nog wel bij de huidige activiteiten? Moeten er misschien al voorbereidingen worden getroffen voor het moment waarop u besluit te stoppen?

SB Advocaten: een herstructurering is een complex proces, waarbij er aandacht moet zijn voor alle aspecten die daarbij een rol kunnen spelen. Omdat wij korte lijnen hebben met andere adviseurs en hun taal spreken, kan een herstructurering van begin af aan goed en compleet opgezet worden. Op dit gebied hebben wij een brede ervaring en adviseren wij onder meer ook wereldwijd opererende concerns.

Wat als u een geschil krijgt intern, met een afnemer of een werknemer?

In iedere fase van uw onderneming kunt u te maken krijgen met geschillen. Uiteindelijk zit niemand te wachten op een procedure. Het kost vaak veel geld, tijd en de uitkomst is onzeker. Het is dus zaak om een procedure zoveel mogelijk te vermijden. Dat kan op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld mediation. Als het toch tot een procedure komt is het belangrijk dat u goed voorbereid bent.

SB Advocaten: we hebben veel ervaring zowel in procederen als in het voorkomen daarvan. Bij het voorkomen van een procedure is belangrijk om van meet af aan oog te hebben voor het (potentiële) probleem en het probleem zoveel mogelijk in de kiem te smoren. Net de verkeerde dingen schrijven of zeggen kan u in een geschilsituatie in de problemen brengen. We kunnen u helpen bij het zetten van de juiste stappen, met in het achterhoofd de gedachte hoe dit straks in een eventuele procedure doorwerkt: denken in scenario’s, stappen vooruit denken. Dat leer je door ervaring op te doen, zowel in de rechtszaal al daarbuiten. Die ervaring hebben wij.

Wat als uw onderneming in zwaar weer terecht komt?

Uw bedrijf komt door het geschil of door andere (bijvoorbeeld economische) oorzaken in de problemen. Weer komen er veel vragen op u af. Hoe zit het met gevestigde zekerheden als pand en hypotheek? Wat is de positie van de bank en de fiscus? Wat mag ik nog wel en wat niet meer doen? Zijn er persoonlijke risico’s? Hoe kan ik die voorkomen?

SB Advocaten: als u met dergelijke problemen te maken krijgt is het vaak niet verstandig om op eigen houtje te blijven handelen. Goed juridisch advies kan ook hier veel narigheid voorkomen. Wij kunnen u hierbij adviseren en helpen om narigheid zoveel mogelijk te voorkomen. We ontlasten u. U heeft immers al genoeg aan uw hoofd.

Hoe draagt u uw onderneming over aan uw opvolger?

Na jaren van ondernemen, het overwinnen van problemen, ups en downs is het dan zover. U wilt afscheid gaan nemen van uw bedrijf en van uw pensioen gaan genieten. Misschien heeft u al een opvolger op het oog en anders moet het bedrijf wellicht aan een derde verkocht worden. Goed afscheid nemen vergt de nodige voorbereiding.

SB Advocaten: zoals gezegd beschikken wij over veel ervaring op het gebied van opvolging en bedrijfsovernames. Neemt u tijdig contact met ons op als u denkt te gaan stoppen. We stappen dan samen in een traject om u te begeleiden naar een zorgeloos pensioen!

Ten slotte

Zoals met alle dingen geldt ook als u ons inschakelt: “The proof of the pudding is in the eating”. Wij kunnen u allemaal mooie dingen vertellen op onze website, maar uiteindelijk blijven dat maar woorden. Het gaat om de ervaring die u met ons heeft of gaat opdoen. Neemt u eens vrijblijvend contact met ons op zodat u van de pudding kunt proeven.