Blog

Misschien goed om te weten, want we appen wat af, maar een appje kan juridische gevolgen hebben! Zo ook in een zaak die speelde bij de Rechtbank Gelderland (klik hier voor de uitspraak). Een man en een vrouw sloten een geldleningsovereenkomst. De vrouw had geld......

Een maatschap naar huidig recht is geen rechtspersoon (zoals bijvoorbeeld een B.V.). Anders gezegd, de maatschap is géén zelfstandig drager van rechten en plichten. Toch kan een maatschap, en dat klinkt dan wellicht wat vreemd, als procespartij optreden. Dat is al lang geleden in de......

Bent u verkoper bij een koopovereenkomst dan heeft u een mededelingsplicht: bent u op de hoogte bent van een gebrek, terwijl u weet of redelijkerwijs kan weten dat informatie over dat gebrek voor de koper van belang is, dan moet u de koper daarover informeren.......

Per 1 augustus 2022 geldt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Doel van de nieuwe wet is meer duidelijkheid voor de werknemer over de arbeidsvoorwaarden. Wat betekent dit voor u als werkgever? Vanaf 1 augustus moet de werkgever bij aanvang van het dienstverband......

Stel, u bent samen met uw compagnon een mooi en succesvol bedrijf gestart. U exploiteert het bedrijf in B.V.-vorm en bent samen met uw compagnon zowel aandeelhouder als bestuurder. U heeft persoonlijk een geweldig idee/product bedacht voor de kernactiviteit, de primaire bedrijfsvoering, van het bedrijf.......

Ieder van u zal er over gehoord hebben, verschillende van u zullen het online of op TV gezien hebben: er was een kort geding over de avondklok. Hoe werkt dat eigenlijk zo’n kort geding? Een beetje meer info hierover en over het avondklok kort geding......

Vrijwel iedere ondernemer heeft algemene voorwaarden. Vrijwel iedere ondernemer aanvaardt ook de algemene voorwaarden van een andere ondernemer, vaak ongezien. Ga uzelf eens na: hoe vaak bekijkt u de algemene voorwaarden voordat u een handtekening onder een overeenkomst zet of een offerte accepteert? Heeft u......

U heeft uw zaak, laten we zeggen een winkel, beëindigd. Het winkelpand waarin uw zaak gevestigd was, heeft u 40 jaar geleden gekocht. U zat toen nog niet zo goed in de slappe was, de bank werkte toen ook al niet mee. Gelukkig wilde de......

Onlangs deed de rechter in Limburg een belangrijke uitspraak over werkgevers die medewerkers inzetten op  basis van oproep (ECLI:NL:RBLIM:2020:9724). Wat was er aan de hand? Een medewerkster werkte gemiddeld bijna 18 uur per week op afroep. In januari 2020 vond er een gesprek plaats tussen......