Blog

Ieder van u zal er over gehoord hebben, verschillende van u zullen het online of op TV gezien hebben: er was een kort geding over de avondklok. Hoe werkt dat eigenlijk zo’n kort geding? Een beetje meer info hierover en over het avondklok kort geding......

Vrijwel iedere ondernemer heeft algemene voorwaarden. Vrijwel iedere ondernemer aanvaardt ook de algemene voorwaarden van een andere ondernemer, vaak ongezien. Ga uzelf eens na: hoe vaak bekijkt u de algemene voorwaarden voordat u een handtekening onder een overeenkomst zet of een offerte accepteert? Heeft u......

U heeft uw zaak, laten we zeggen een winkel, beëindigd. Het winkelpand waarin uw zaak gevestigd was, heeft u 40 jaar geleden gekocht. U zat toen nog niet zo goed in de slappe was, de bank werkte toen ook al niet mee. Gelukkig wilde de......

Onlangs deed de rechter in Limburg een belangrijke uitspraak over werkgevers die medewerkers inzetten op  basis van oproep (ECLI:NL:RBLIM:2020:9724). Wat was er aan de hand? Een medewerkster werkte gemiddeld bijna 18 uur per week op afroep. In januari 2020 vond er een gesprek plaats tussen......

Laatst behandelde ik een uitspraak die ging over Corona en de verhuur van bedrijfsruimte. Nu behandel ik een uitspraak die gaat over  Corona in relatie tot een overnamecontract. In beide zaken werd een beroep gedaan op art. 6:258 BW. Volgens dat artikel kan de rechter......

In 2019 is een vonnis gewezen waarbij de tekst van de garanties bij een bedrijfsovername centraal staan (ECLI:NL:RBROT:2019:4356). De feiten lagen, vereenvoudigd, als volgt: Aandeelhouders A en B houden de aandelen in X. B.V. Koper koopt in november 2009 25% van de aandelen in X......

Er is een eerste uitspraak gedaan over de verhuur van bedrijfsruimte en Corona. Wat was er aan de hand? Bierbrouwer Inbev huurt van een kleine vastgoedbelegger een bruin café en verhuurt dat onder aan een horeca-exploitant. Het café moest vanwege de Coronamaatregelen gesloten worden. Inbev......

Iedere ondernemer weet het: je moet de jaarrekening van je bedrijf tijdig publiceren. Zo niet dan loop je als bestuurder in geval van een later faillissement, risico’s in de privésfeer. Dat wil je als bestuurder niet. In een zaak waarover het Gerechtshof Den Haag zich......

Laatst stond ik met een ondernemer te praten. Toen hij hoorde dat ik advocaat was, verzuchtte hij dat hij die alleen maar wilde inschakelen als het niet anders kon en dan liefst zo laat mogelijk; te duur immers. Onmiddellijk moest ik denken aan procedure die......