Blog

Laatst behandelde ik een uitspraak die ging over Corona en de verhuur van bedrijfsruimte. Nu behandel ik een uitspraak die gaat over  Corona in relatie tot een overnamecontract. In beide zaken werd een beroep gedaan op art. 6:258 BW. Volgens dat artikel kan de rechter......

In 2019 is een vonnis gewezen waarbij de tekst van de garanties bij een bedrijfsovername centraal staan (ECLI:NL:RBROT:2019:4356). De feiten lagen, vereenvoudigd, als volgt: Aandeelhouders A en B houden de aandelen in X. B.V. Koper koopt in november 2009 25% van de aandelen in X......

Er is een eerste uitspraak gedaan over de verhuur van bedrijfsruimte en Corona. Wat was er aan de hand? Bierbrouwer Inbev huurt van een kleine vastgoedbelegger een bruin café en verhuurt dat onder aan een horeca-exploitant. Het café moest vanwege de Coronamaatregelen gesloten worden. Inbev......

Iedere ondernemer weet het: je moet de jaarrekening van je bedrijf tijdig publiceren. Zo niet dan loop je als bestuurder in geval van een later faillissement, risico’s in de privésfeer. Dat wil je als bestuurder niet. In een zaak waarover het Gerechtshof Den Haag zich......

Laatst stond ik met een ondernemer te praten. Toen hij hoorde dat ik advocaat was, verzuchtte hij dat hij die alleen maar wilde inschakelen als het niet anders kon en dan liefst zo laat mogelijk; te duur immers. Onmiddellijk moest ik denken aan procedure die......

Met enige regelmaat kom ik het tegen: commerciële teksten in contracten tussen ondernemingen. U heeft bijvoorbeeld bij de omschrijving van uw dienstverlening in uw contract een prettig klinkende zin toegevoegd als “Met onze dienstverlening bent u verzekerd van probleemloos …..” Is dat nu wel zo......

Steijven en Bonnier Advocaten heeft haar naam gewijzigd in SB Advocaten. Maar dat is niet het enige. Wij hebben ook een nieuwe huisstijl, een nieuwe website, een nieuwe LinkedIn bedrijfspagina en we gaan periodiek bloggen. We nodigen u van harte uit onze nieuwe website te......