Een appje en een geluidsopname met rechtsgevolg: kosten € 10.750!

Een appje en een geluidsopname met rechtsgevolg: kosten € 10.750!

Misschien goed om te weten, want we appen wat af, maar een appje kan juridische gevolgen hebben! Zo ook in een zaak die speelde bij de Rechtbank Gelderland (klik hier voor de uitspraak). Een man en een vrouw sloten een geldleningsovereenkomst. De vrouw had geld geleend van de man maar betaalde op enig moment het maandelijkse aflossingsbedrag niet meer. De man vorderde dat de vrouw de restantschuld van € 10.750 aan hem moest betalen. Volgens de vrouw had de man haar die restantschuld kwijtgescholden.

Juridisch was de vraag of de man afstand had gedaan van zijn recht op betaling (art. 6:160 BW: afstand van recht). De vrouw moest dat bewijzen en slaagde in dat bewijs. De man had namelijk in een appje het volgende geschreven: “Je hoeft me echt niets terug te betalen echt niet ik heb liever dat je wat moois van je bedrijfje maakt en je helemaal daarop focust je hebt een mooi product zoek er afnemers bij en investeer daarin ik hoef echt geen geld terug”. Ook beschikte de vrouw over een geluidsopname waarin de man het volgende had gezegd: “Ik wil je alles kwijtschelden, alles, die hele 40.000,00 euro, ik hoef het niet te hebben, ik hoef het niet te hebben, maar ik wil jou. Ik kan het zwart op wit zetten hier, die 20.000,00 euro, die 30.000,00 euro, het gaat mij niet om het geld.

De vrouw slaagde in haar bewijs. De man verloor de zaak. Hij had volgens de kantonrechter afstand gedaan van zijn recht op betaling.

Conclusie: een appje is niet altijd onschuldig, een geluidsopname evenmin.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Chris Bonnier: chrisbonnier@sbadv.nl of info@sbadv.nl