Avondklok, kort geding, hoe werkt dat eigenlijk?

Avondklok, kort geding, hoe werkt dat eigenlijk?

Ieder van u zal er over gehoord hebben, verschillende van u zullen het online of op TV gezien hebben: er was een kort geding over de avondklok. Hoe werkt dat eigenlijk zo’n kort geding? Een beetje meer info hierover en over het avondklok kort geding zelf, voor de geïnteresseerden.

Een kort geding is een relatief snelle en informele procedure bij de rechter. Er vindt géén grondig en uitgebreid onderzoek plaats, daarvoor heb je de zogenaamde bodemprocedure die veel langer duurt. De zaak moet spoedeisend zijn en relatief eenvoudig, al worden aan deze voorwaarden in de praktijk niet al te hoge eisen gesteld. Als uitspraak krijg je een voorlopige voorziening. Daarom heet de behandelend rechter ook de voorzieningenrechter. Niet alles kan in kort geding. Een voorzieningenrechter mag niet beslissen over een rechtstoestand: een overeenkomst ontbinden of een echtscheiding uitspreken mag niet. Denk meer aan voorlopige voorzieningen als het opleggen aan een partij van de plicht om iets te doen of juist om iets niet te doen. In het geval van de avondklok werd gevorderd om de avondklok buiten werking te stellen. Vaak sta je bij een kort geding binnen enkele weken voor de rechter. Als het echt moet, bijvoorbeeld omdat er anders een onomkeerbare situatie ontstaat, kan je bij een kort geding supersnel voor de rechter staan: in het weekend, binnen een dag of een paar uur, het kan allemaal.

In het licht van het avondklok kort geding is aardig om te weten dat een advocaat standaard in zijn kort geding dagvaarding zal vorderen dat de uitspraak “uitvoerbaar bij voorraad” wordt verklaard. Dat betekent dat ook als de verliezer in hoger beroep gaat, de uitspraak toch werking heeft (geen schorsende werking van het hoger beroep). Ook de uitspraak van de voorzieningenrechter in de avondklok zaak was uitvoerbaar bij voorraad verklaard. En dat was wel even “een dingetje”: de avondklok was per direct buiten werking gesteld. De Staat kon dus wel in hoger beroep, maar dat zou de werking van de uitspraak niet schorsen. Op 16 februari 2021 was de avondklok verdwenen en een hoger beroep kon de Staat niet helpen. Wat kon de Staat dan nog wel? De optie die de Staat nog had was om in een supersonisch snel hoger beroep enkel maar te vorderen dat de beslissing van de voorzieningenrechter om de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, werd teruggedraaid. En dat lukte. Wat u op 16 februari 2021 online of op TV zag, was dus díe procedure: het ging alleen maar om de uitvoerbaar bij voorraad verklaring. Die werd er door de hogere rechter (het gerechtshof), in het kader van een belangenafweging, vanaf gehaald. De avondklok bleef voorlopig in tact, in afwachting van het inhoudelijke hoger beroep. Later kreeg de Staat in het inhoudelijke hoger beroep alsnog gelijk: de avondklok bleef.

Wilt u weten hoe dit precies zit? Dan moet u gewoon eens met ons bellen.

Heeft u vragen hierover neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Chris Bonnier: chrisbonnier@sbadv.nl of info@sbadv.nl