3 maanden bestuurder, tonnen privé afrekenen! Ontijdige publicatie jaarrekening

3 maanden bestuurder, tonnen privé afrekenen! Ontijdige publicatie jaarrekening

Een nogal heftige uitspraak deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in haar arrest gepubliceerd onder nummer ECLI:NL:GHARL:2019:1568. Wat was er aan de hand? Op 14 maart 2011 werd X ingeschreven als bestuurder van Matrassen Hannibal B.V. Op 21 juni 2011, dus 3 maanden daarna al, gaat  Matrassen Hannibal B.V. failliet. De jaarrekening over 2009 had (destijds) uiterlijk op 31 januari 2011 gedeponeerd moeten zijn. Dat was niet gebeurd, maar was al zo op het moment dat X bestuurder werd. De curator spreekt X persoonlijk aan voor het tekort in de boedel. Het ging om veel geld: de rechtbank veroordeelde X tot het betalen van een voorschot groot € 319.588,79. X ging in hoger beroep.

Art. 2:248 BW zegt dat iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor het tekort in een faillissement indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Aannemelijk moet zijn dat dat kennelijk onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het niet tijdig publiceren van de jaarrekening levert volgens de wet per definitie onbehoorlijk bestuur op. Daar valt niets meer tegen te doen. Of dat onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement, wordt wettelijk vermoed. Daaraan valt nog wel iets te doen, namelijk tegenbewijs leveren.

Het gerechtshof constateerde 1) dat de jaarrekening al gepubliceerd had moeten zijn toen X bestuurder werd, en 2) dat de publicatieplicht op X is komen te rusten op het moment dat X bestuurder werd. X had nagelaten om na zijn benoeming de jaarrekening alsnog te publiceren. Hierdoor had hij volgens het gerechtshof niet voldaan aan zijn publicatieplicht. X voerde de economische recessie aan als oorzaak van het faillissement maar onderbouwde dat onvoldoende. X stelde bijvoorbeeld niets over de hoogte van de omzetten en resultaten in de jaren vóór het faillissement en concretiseerde ook niet welke producten minder in trek waren bij klanten met welke gevolgen. X voerde aan dat de onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem te wijten was en hij niet nalatig was geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden, maar onderbouwde ook dat onvoldoende. X heeft volgens het gerechtshof onvoldoende aannemelijk gemaakt dat andere feiten of omstandigheden dan zijn kennelijke onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. X verliest het hoger beroep.

Hoewel deze uitspraak dogmatisch te begrijpen valt, is de uitkomst erg hard, zuur en lijkt redelijkheid en rechtvaardigheid ver te zoeken. X was amper 3 maanden bestuurder en de publicatietermijn was al verstreken toen hij bestuurder werd. X probeerde zo lijkt, een bedrijf in nood te redden en zal het daar druk mee hebben gehad, maar vergat de jaarrekening alsnog te publiceren. Gevolg: persoonlijke veroordeling tot betaling van “tonnen geld”. De uitspraak laat in ieder geval zien hoe belangrijk het is om je standpunten in een procedure goed te onderbouwen. Het lijkt erop dat dat hier niet is gebeurd.

Tip 1: publiceer altijd tijdig, zo nodig als voorlopige jaarrekening. Tip 2: ga als nieuwe bestuurder direct na of de jaarrekeningen tijdig zijn gepubliceerd. Zo niet doe dat dan direct, zo nodig als voorlopige jaarrekening.

Wilt u weten hoe dit precies zit? Dan moet u gewoon eens met ons bellen.

Heeft u vragen hierover neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Chris Bonnier: chrisbonnier@sbadv.nl of info@sbadv.nl