De (ontbonden) maatschap als procespartij, nieuwe wet personenvennootschappen

De (ontbonden) maatschap als procespartij, nieuwe wet personenvennootschappen

Een maatschap naar huidig recht is geen rechtspersoon (zoals bijvoorbeeld een B.V.). Anders gezegd, de maatschap is géén zelfstandig drager van rechten en plichten. Toch kan een maatschap, en dat klinkt dan wellicht wat vreemd, als procespartij optreden. Dat is al lang geleden in de rechtspraak uitgemaakt. De vraag die bij het Gerechtshof Den Haag aan de orde kwam, was of dit ook nog geldt als de maatschap eenmaal is ontbonden. Wat was het geval. De advocatenmaatschap Lawton was ontbonden, maar wilde wel nog een aantal onbetaalde declaraties betaald zien te krijgen. De wederpartij, een stichting, stelde echter dat de eiser niet ontvankelijk moest worden verklaard omdat sprake is van een niet bestaande partij. Goed om te weten: volgens de wet is een ontbonden maatschap een gemeenschap in de zin van Boek 3 BW die vereffend kan worden. De stichting werd in het ongelijk gesteld. Het hof oordeelde, kort gezegd, dat “Onderdeel van die vereffening kan zijn dat de maatschap, zo nodig via de rechter, haar openstaande vorderingen incasseert.” Het komt erop neer dat de maatschap blijft bestaan zolang dit voor de vereffening van het vermogen nodig is. Dat in het handelsregister stond dat de maatschap was opgeheven, doet hier niets aan af, aldus het hof. Voor de uitspraak zelf klikt u hier.

De huidige wetgeving over personenvennootschappen dateert grotendeels uit, jawel u leest het goed, 1838 (!). Over modernisering gaat het al lange tijd en misschien dat het nu dan toch eindelijk echt gaat gebeuren. Op 10 oktober 2022 is het herziene ambtelijk voorontwerp van het wetsvoorstel Wet modernisering personenvennootschappen ter consultatie ingediend. Als dit voorontwerp wet wordt, dan verdwijnt het onderscheid tussen de maatschap en de vennootschap onder firma (V.O.F.). Het voorontwerp maakt alleen nog onderscheid tussen de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid en de stille vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Vanwege die rechtspersoonlijkheid krijgt de openbare vennootschap straks o.g.v. de wet procesbevoegdheid. Goed om te weten: deze nieuwe rechtspersoonlijkheid is wel beperkter van opzet dan zoals we die nu kennen bij bijvoorbeeld de B.V. Verder is in het voorontwerp bepaald dat de vennootschap na ontbinding blijft voortbestaan voor zover dit nodig is voor de vereffening van het vermogen. Het lijkt er dus op dat het hof hier in haar uitspraak alvast op heeft voorgesorteerd!

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Chris Bonnier: chrisbonnier@sbadv.nl of info@sbadv.nl