“Dat vertel ik niet hoor, dan gaat hij moeilijk doen” Slim?

“Dat vertel ik niet hoor, dan gaat hij moeilijk doen” Slim?

Bent u verkoper bij een koopovereenkomst dan heeft u een mededelingsplicht: bent u op de hoogte bent van een gebrek, terwijl u weet of redelijkerwijs kan weten dat informatie over dat gebrek voor de koper van belang is, dan moet u de koper daarover informeren. Bent u koper bij een koopovereenkomst dan heeft u een onderzoeksplicht: u moet een redelijke mate van onderzoek doen naar het verkochte vóórdat u overgaat tot koop. U snapt het al, dit kan gemakkelijk tot discussies lijden. Bij een geschil zal de verkoper al snel roepen “ik heb genoeg medegedeeld maar jij hebt te weinig onderzocht”. De koper zal al snel roepen “ik heb genoeg onderzocht maar jij hebt te weinig medegedeeld”. Wie delft in zo’n discussie het onderspit?

Hierover heeft de Hoge Raad zich recent weer eens gebogen in zijn uitspraak van 16 december 2022. De Hoge Raad bevestigt vaste rechtspraak, namelijk dat de mededelingsplicht van de verkoper bóven de onderzoeksplicht van de koper gaat. Achtergrond is dat de verkoper een gebrek aan het verkochte het beste kent en de goede trouw dan eist dat hij daarover open en eerlijk is, als hij weet dat het gebrek ertoe doet voor de koper.

Deze zaak ging om de verkoop van een zeilschip, maar het onderwerp is relevant voor allerhande verkooptransacties; denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u uw bedrijf gaat verkopen. De koopprijs voor het zeilschip bedroeg € 245.000. Het schip was al meer dan 100 jaar oud. Na de verkoop bleek het schip te lekken door ernstige roestvorming. Er ontstond een geschil. Verkoper had enerzijds niet verteld dat de kapitein hem in 2016 had verteld dat het schip tijdens het varen water maakte. Koper had anderzijds het recht gekregen om het schip vóór de levering droog te zetten en te inspecteren/onderzoeken, maar had van dat recht geen gebruik gemaakt. De koper werd tegengeworpen dat hij onderzoek had kunnen en mogen doen maar dat niet had gedaan, terwijl hij dan waarschijnlijk achter het gebrek had kunnen komen. Het was daarmee in feite zijn probleem, aldus de rechtbank en het gerechtshof. Onterecht volgens de Hoge Raad. Een deelcitaat van de Hoge Raad hierover:  “Het hof heeft …. miskend dat in het algemeen aan een koper, ook een onvoorzichtige koper, niet zal kunnen worden tegengeworpen dat hij onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de eigenschappen van het gekochte, wanneer de verkoper dienaangaande naar de in het verkeer geldende opvattingen een mededelingsplicht had maar heeft nagelaten de koper op de hoogte te stellen van …..

Conclusie: deel als verkoper voldoende mee en houd geen informatie achter waarvan u kunt inschatten dat die informatie voor de koper van belang is.

Wilt u weten hoe dit precies zit? Dan moet u gewoon eens met ons bellen.

Heeft u vragen hierover neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Chris Bonnier: chrisbonnier@sbadv.nl of info@sbadv.nl