Corporate opportunity: een kans voor de B.V. zelf benutten, mag dat?

Corporate opportunity: een kans voor de B.V. zelf benutten, mag dat?

Stel, u bent samen met uw compagnon een mooi en succesvol bedrijf gestart. U exploiteert het bedrijf in B.V.-vorm en bent samen met uw compagnon zowel aandeelhouder als bestuurder. U heeft persoonlijk een geweldig idee/product bedacht voor de kernactiviteit, de primaire bedrijfsvoering, van het bedrijf. Ik noem het product X. U verwacht veel van product X. Product X zou ook zomaar eens voor allerhande andere bedrijven heel interessant kunnen zijn. U denkt echter ook: tja, maar dan gaat mijn compagnon hier net zo veel van profiteren als ik, terwijl ik product X toch echt bedacht heb. Uw compagnon doet toch al niet zo veel vindt u, hij/zij leunt vooral op u, en nu zou u zijn/haar portemonnee nog eens extra moeten spekken met de opbrengsten van het door u bedachte product X. Dit voelt niet goed voor u. U denkt slim te zijn en richt zelf een nieuwe B.V. op. In die B.V., waarvan u enig aandeelhouder en bestuurder bent, gaat u product X door ontwikkelen en exploiteren. Nu bent u de enige die profiteert van de opbrengsten van uw geweldige product X. Mag dit?

In de geschetste situatie dient u er rekening mee te houden dat dit niet mag. Uw handelen zal waarschijnlijk een onrechtmatige daad opleveren. Er zal waarschijnlijk geoordeeld worden dat u als bestuurder van de gezamenlijke B.V. bent tekortgeschoten in uw taakuitoefening doordat u een corporate opportunity (product X) hebt aangewend voor uzelf, zonder dat de gezamenlijke B.V. hiermee heeft ingestemd. U heeft ten onrechte uw eigen belang laten prevaleren boven dat van de gezamenlijke B.V.

Het bovenstaande noemt men ook wel het “leerstuk van de corporate opportunity”. Wat rechters in dit soort zaken met name van belang lijken te vinden is de vraag of de opportunity valt binnen de bedrijfsvoering van de betreffende B.V. Zo ja, dan ga je al snel in de richting van een onrechtmatige daad. In de praktijk is dit echter lang niet altijd even duidelijk. Voor een voorbeeld waarbij de rechter oordeelde dat de opportunity (het verwerven van grondposities) wél binnen de bedrijfsvoering viel, klik hier. Voor een voorbeeld waarbij de hoger beroep rechter oordeelde dat de opportunity (het ontwikkelen van een app) níet binnen de bedrijfsvoering viel, klik hier.

Conclusie: het is opletten geblazen als u een kans voor een B.V., moedwillig voor eigen gewin in een andere B.V. gaat benutten.

Wilt u weten hoe dit precies zit? Dan moet u gewoon eens met ons bellen.

Heeft u vragen hierover neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Chris Bonnier: chrisbonnier@sbadv.nl of info@sbadv.nl