Tijdig klagen of je verspeelt je rechten!

Tijdig klagen of je verspeelt je rechten!

Vrijwel iedere ondernemer heeft algemene voorwaarden. Vrijwel iedere ondernemer aanvaardt ook de algemene voorwaarden van een andere ondernemer, vaak ongezien. Ga uzelf eens na: hoe vaak bekijkt u de algemene voorwaarden voordat u een handtekening onder een overeenkomst zet of een offerte accepteert? Heeft u bijvoorbeeld als eens goed gekeken naar de algemene voorwaarden van uw adviseurs? Weet u hoe u moet handelen als u het gevoel heeft dat uw adviseur een fout heeft gemaakt? Als u dat niet weet staat u daarin niet alleen.

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden onder nummer ECLI:NL:GHARL:2021:505 een arrest gewezen waarin de algemene voorwaarden van de accountant centraal stonden.

De vereenvoudigde feiten: een ondernemer heeft vanaf 2004 een doorlopende opdrachtrelatie met een accountant. In de opdrachtbevestiging van de accountant in 2004 zijn diens algemene voorwaarden van toepassing verklaard.

In 2010 gaat de ondernemer een samenwerkingsovereenkomst aan met een andere partij. De accountant heeft geadviseerd over deze overeenkomst. Op 1 januari 2015 verbreekt de ondernemer de samenwerking. Op dat moment moet hij nog ongeveer € 25.000 betalen aan de accountant. Op 3 december 2015 stelt een andere adviseur van de ondernemer vragen aan de accountant. Deze worden op 26 januari 2016 beantwoord. Op 3 november 2016 schrijft de ondernemer de accountant aan en stelt dat deze hem over de samenwerking niet goed heeft geadviseerd. Hij weigert het nog openstaande bedrag te voldoen.

De accountant start een incassoprocedure voor de € 25.000. Zowel rechtbank als gerechtshof wijzen zijn vordering toe. De accountant beroept zich op het vervalbeding. De ondernemer heeft niet binnen 14 dagen gereclameerd. De ondernemer stelt:

  • de brief van 3 december 2015 moet worden gezien als een klacht (= reclameren);
  • dat hij niet eerder wist of kon weten dan op 3 november 2016 dat sprake was van fouten en dat hij dus wel tijdig gereclameerd heeft (ter zijde: dat standpunt 1 tegenstrijdig is aan standpunt 2 betekent niet dat het hof niet beide standpunten beoordeeld).

Het gerechtshof gaat niet mee in dit verweer. De brief van 3 december 2015 bevat geen klacht, maar enkel vragen. De ondernemer zal zelf moeten bewijzen dat hij niet eerder wist of kon weten dat sprake was van een fout (hij heeft de bewijslast). Dat heeft hij niet gedaan. Het recht om nog te klagen is dus vervallen (vervalbeding)

Enkele lessen uit dit arrest:

  • lees de algemene voorwaarden toch een keer door en stel daarover zo nodig vragen;
  • zorg dat je tijdig klaagt;
  • zorg dat de klacht schriftelijk en duidelijk is.

Wilt u weten hoe dit precies zit? Dan moet u gewoon eens met ons bellen.

Heeft u vragen hierover neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Rob van Buul: robvanbuul@sbadv.nl of info@sbadv.nl