Corona en overnamecontract, géén Corona escape voor de koper!

Corona en overnamecontract, géén Corona escape voor de koper!

Laatst behandelde ik een uitspraak die ging over Corona en de verhuur van bedrijfsruimte. Nu behandel ik een uitspraak die gaat over  Corona in relatie tot een overnamecontract. In beide zaken werd een beroep gedaan op art. 6:258 BW. Volgens dat artikel kan de rechter de gevolgen van een overeenkomst wijzigingen, of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden, op grond van onvoorziene omstandigheden. Het artikel wordt de laatste tijd veel genoemd als het gaat om Corona en recht. Daar waar de rechter in de eerste zaak Corona wilde zien als een onvoorziene omstandigheid, is dat in deze zaak niet zo.

Wat was de situatie? Koper en verkoper hadden op 28 februari 2020 overeenstemming bereikt over verkoop van de aandelen in J-Club International Holding B.V. J-Club plaatst displays met bijoux, haarmode, zonne- en leesbrillen, wenskaarten en overige mode accessoires, in grootwinkelbedrijven (warenhuizen, supermarkten, modeketens en drogisterijen). Bijna alle producten worden geproduceerd in China. J-Club is actief in 22 landen en behaalt 80% van haar omzet in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Italië, Zwitserland en Oostenrijk. Er werd een zogenaamd “signing protocol” getekend (in wezen een opschortende voorwaarde), waaraan het overnamecontract in “agreed form” was gehecht. In het signing protocol hadden partijen zich verplicht het overnamecontract te tekenen zodra de koper een W&I-verzekering had afgesloten (een verzekering waarmee claims onder verleende garanties en vrijwaringen worden afgedekt).

Koper is na de ondertekening van het signing protocol, vanwege Corona, gaan twijfelen over de deal. Zij wilde de deal niet meer ongewijzigd laten doorgaan. Als eerste voerde koper aan dat zij niet gehouden was het overnamecontract te ondertekenen, omdat niet was voldaan aan de voorwaarde dat zij eerst nog een W&I-verzekering zou afsluiten. Die vlieger ging niet op. Volgens de rechter had koper zelf het vervullen van de voorwaarde van de W&I-verzekering belet. Daardoor werd de voorwaarde door de rechter als vervuld beschouwd (art. 6:23 lid 1 BW). Koper voerde ook aan dat zij op het moment van ondertekening van het signing protocol niet kon voorzien dat de omstandigheden zoals deze zich nadien hebben ontvouwd, mogelijk waren in Europa, en dus ook in de zeven landen waar J-Club 80% van haar omzet behaalt. De Corona-crisis zou een enorme impact hebben op J-Club. Op grond van art. 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden) zou het overnamecontract volgens de koper niet ongewijzigd in stand kunnen blijven.

De Voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. De rechter acht van belang dat partijen tijdens de onderhandelingen expliciet hebben stilgestaan bij het Coronavirus en desondanks de gevolgen daarvan niet hebben verankerd in het overnamecontract. Verkoper had aangevoerd dat partijen expliciet hadden afgesproken om, ondanks het Coronavirus, geen “material adverse change clause” (regeling t.a.v.  verslechtering en verandering situatie) of een specifieke Corona clausule op te nemen in het overnamecontract. De rechter wijst erop dat er destijds al tienduizenden besmettingen en duizenden doden in China waren, in China al een lockdown bestond en er op 27 februari 2020 – de dag vóór ondertekening van het signing protocol – ook al honderden besmettingen bestonden in Italië en eerste besmettingen in Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Zwitserland en Oostenrijk. De rechter achtte verder relevant dat de Europese landen hun beperkingen inmiddels weer aan het versoepelen waren. Corona leverde in deze zaak dus volgens de rechter geen onvoorziene omstandigheid op in de zin van art. 6:258 BW. Koper werd veroordeeld om het overnamecontract te ondertekenen.

Wilt u weten hoe dit precies zit? Dan moet u gewoon eens met ons bellen.

Heeft u vragen hierover neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Chris Bonnier: chrisbonnier@sbadv.nl of info@sbadv.nl