Dure advocaten?

Dure advocaten?

Laatst stond ik met een ondernemer te praten. Toen hij hoorde dat ik advocaat was, verzuchtte hij dat hij die alleen maar wilde inschakelen als het niet anders kon en dan liefst zo laat mogelijk; te duur immers.

Onmiddellijk moest ik denken aan procedure die ik enkele jaren geleden heb gevoerd.

Een aannemer had een onderaannemer ingeschakeld. De onderaannemer had zijn werk niet helemaal goed gedaan vond de aannemer. De aannemer had er geen vertrouwen meer in, of had geen zin meer in om met de onderaannemer verder te gaan en stuurde hem zonder meer weg. De facturen van de onderaannemer betaalde hij niet, want het werk was immers niet goed gedaan. De aannemer schakelde een andere partij in die het werk verder afwerkte. De kosten daarvan wilde de aannemer op de onderaannemer verhalen. Hij startte een procedure tegen de onderaannemer. Daarvoor schakelde hij wel een advocaat in. De onderaannemer verzocht mij om hem in procedure bij te staan.

Uit het dossier bleek dat de aannemer een ‘klein puntje’ over het hoofd had gezien en dat kwam hem heel duur te staan. De aannemer had de onderaannemer niet in gebreke gesteld en hem niet de gelegenheid gegeven om het werk te herstellen. Zonder goede ingebrekestelling, is het heel lastig de andere partij aan te spreken. Een ingebrekestelling moet schriftelijk plaatsvinden, maar dat kan in een relatief eenvoudige brief.

Omdat de ingebrekestelling ontbrak, kwam de rechtbank niet eens aan de inhoudelijke behandeling van de klachten van de aannemer toe. Zijn vordering werd afgewezen en daarnaast werd hij veroordeeld om alsnog de facturen en de gederfde winst van de onderaannemer te betalen.

Als de aannemer onmiddellijk een advocaat had ingeschakeld, dan had deze hem ongetwijfeld gewezen op de noodzaak van de schriftelijke ingebrekestelling (en ook op de gevallen wanneer geen schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is). De aannemer had echter ook gedacht dat je maar beter zo lang mogelijk kon wachten voor je een advocaat inschakelt. Dat kostte hem uiteindelijk meer dan € 50.000, noch afgezien van zijn advocaatkosten. Bedenk daarbij dat het opstellen van een ingebrekestelling waarschijnlijk niet meer dan € 500 had gekost.

Het tijdig inschakelen van een advocaat kan dus juist heel kostenbesparend werken.

Als u hierover meer wilt weten kunt u met ons contact opnemen.